Kontrola zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod ) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklo-obchod.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele: Cyklosport Bendl s.r.o., Náměstí Přemysla Otakara II. 98, 566 01 Vysoké Mýto.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

  • zboží bez předložení dokladu o koupi
  • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
  • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • zboží mechanicky poškozené
  • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

 

Na koho se obrátit?

Pokud potřebujete poradit s reklamací, případně se zeptat na stav a jakékoliv další informace, kontaktní osobou je Jaroslav Bendl - tel. 00420 465 424 137

Jak uplatnit reklamaci?

V případě, že zboží splňuje kriteria pro přijetí na reklamaci uvedená v bodě 3, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu. V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu. V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě 2 společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.

Náležitosti potřebné k reklamaci

  • reklamované zboží zabalte a přiložte kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno
  • přiložte vyplněný reklamační protokol (http://www.cyklo-obchod.cz/data/reklamace.xls)
  • vše zašlete na adresu uvedenou v bodě 2. Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.